Marknadsbestämmelser för JohannaMarken 2019

Marknaden har ny arrangör år 2019. 

Se gällande marknadsbestämmelser på arrangörens hemsida: www.lg-marknader.se