Marknadsbestämmelser för JohannaMarken 2018

Öppettider för marknaden
Torsdag 09:00 – 18:00. Var vänlig och respektera dessa tider för marknadsbesökarnas skull. Plocka inte ned varorna i förväg. Fordon, förutom utryckningsfordon, får under inga omständigheter köras på området när marknaden är öppen.


Skylt med firmanamn
Ha en skylt väl synlig i marknadsståndet med namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.


Elanslutning
Ta med egna skyddsjordade sladdar av god kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att bryta strömmen om er utrustning medför olägenheter för andra. Högst 230 V får tas ut med stickproppsanslutning, för högre uttag måste handskanslutning användas. Endast de som i förväg beställt elström kan beredas elanslutning. Övriga kan, om kapacitet finns, köpa el på plats till extra kostnad. Plastbrickor sänds med bekräftelsen och ska fastsättas på sladd vid anslutningen. Så kallad ”svart anslutning” till elnätet medför omedelbar avvisning från marknadsområdet.


Marknadsplatser
Vi sänder ut bekräftelse och faktura per post när marknadsplatserna är fördelade. Betala i tid. Om ni tilldelas plats men inte kan/vill komma ska ni omedelbart kontakta arrangören och avboka platsen, annars måste platsen ändå betalas. Återbetalning sker endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
Platsen får inte överlåtas till annan försäljare utan marknadsarrangörens medgivande. Om så ändå sker, förlorar båda rätten till platsen.


Uppställning av saluplatsen
Kl. 07:00-09:00 är det tillåtet att packa upp och ställa i ordning saluplatsen. Under denna tid finns marknadspersonal på plats. Senast kl. 09:00 på marknadsdagen ska marknadsståndet vara iordningställt. Bilar får inte köras inne på området mellan kl. 09:00 och 18:00 under marknadsdagen.


Varusortiment
Försäljning av sprayer annat är för hår- och kroppsvård, soft airguns, fågelvisselpipor, knivar för annat än köksbruk och samlarföremål samt alla typer av drog- och nazistiska produkter och symboler är inte tillåtna på JohannaMarken. Överträdelse medför förutom avstängning även avhysning från marknadsområdet.

Räddningstjänstens bestämmelser för JohannaMarken.

  • Vid uppställning av marknadsstånd vid eller på vägbanan skall utrymme lämnas med en minsta bredd av 3 meter mellan framkant på utskjutande tag ”fri yta” för framkomlighet med Räddnings/Utryckningsfordon.
  • Befintliga gatubrandposter får inte blockeras av marknadsstånd och dylik kringutrustning.
  • Vid uppträdande/föreställning där öppen eld förekommer samt vid eventuella grill/matplatser skall brandsläckare 6 kg pulver med lästa märkning 43 A finnas till hands.