Ansökan & Priser

Om du vill ansöka om marknadsplats gör du det skriftligt senast den 15 april innevarande år. Ansökan inkommen efter den 15 april registreras inte.

 

Ansökans innehåll:

Ansökan ska innehålla uppgift om organisationsnummer alternativt personnummer, firmanamn, för- och efternamn, adress, telefonnummer, aktuellt produktsortiment samt platsbehov. Ansökningsblankett finns att hämta för utskrift, se nedan

 

Bekräftelse/Avslag:

Registrerad ansökan besvaras senast 15 juni. Svaret på en registrerad  ansökan är antingen en faktura med tillhörande PM eller ett avslag.
En ansökan som avslagits står automatiskt i kö för återbudsplatser. Återbud fördelas inte förrän tidigast den 15 juli. Vid tilldelad återbudsplats erhålls ett skriftligt besked därom.

 

Priser:

1 standardplats, 3 meter = 400 kr

Elström per uttag = 10 A = 150 kr,    16 A = 200 kr

Endast de som i förväg beställt elström kan beredas elanslutning. Övriga kan, om kapacitet finns, köpa el på plats till extra kostnad.

Ansökan som PDF-fil finns här!

Ansökan skickas till: