2019 års marknad

Vi har avsagt oss att handha marknaden fr o m 2019.

De knallar som är intresserade av att vara med på marknaden får vi be att ta kontakt med Ödeshögs Kommun för vidare information ang. marknaden 2019.

www.odeshog.se